M
 

VELE JAREN ERVARING MET (INTERIM) FINANCIEEL MANAGEMENT

Ik ben beschikbaar voor èn heb ervaring met onderstaande finance rollen

AANSTUREN VAN DE FINANCIËLE AFDELING

Ik heb meerdere keren de finance afdeling aangestuurd, als lid van net management team.

Steeds was mijn opdracht om ervoor te zorgen dat de samenwerking binnen de afdeling en met andere afdelingen en vestigingen beter zou verlopen en daar ben ik steeds goed in geslaagd.

Ik heb verantwoordelijkheid gedragen voor finance in de breedste vorm, compliance, transfer pricing,  treasury en vele projecten.

Mijn belangrijkste wapenfeiten op dit vlak zijn:

 • Verbeterde samenwerking binnen het team en met andere teams
 • Hogere kwaliteit van de accounting
 • Daadwerkelijke management informatie produceren en beschikbaar maken
 • Aanzienlijke verlagingen van de kosten van de accountantscontrole

MANAGEMENT VAN NL FINANCE VAN EEN MULTINATIONAL

Bij diverse buitenlandse ondernemingen met een vestiging in Nederland ben ik verantwoordelijk geweest voor de financial en business controlling.

Daarnaast ben ik verantwoordelijk geweest voor de in Nederland gevestigde Holding companies. Ik heb veel ervaring opgedaan met de diverse transacties binnen de groep en de samenwerking met de corporate tax en treasury afdelingen.

Ik heb gewerkt in lijnmanagement organisaties, matrix organisaties en shared service centers, zowel op de holding als werkmaatschappij.

Mijn belangrijkste wapenfeiten in deze rollen betroffen:

 • Lokaal compliant, binnen een internationale onderneming met complexe systemen
 • Goede samenwerkingen met de afdelingen tax en treasury van het HQ
 • Veel ervaring met de “fast close” en Blackline

OPZETTEN VAN FINANCE IN DIVERSE LANDEN

Ik heb in diverse functies de financiële functie in andere Europese landen opgetuigd en nauw samengewerkt met accounting en belasting adviseurs in die landen.

Daarnaast heb ik voor een Amerikaanse onderneming de finance functie voor Nederland en later 5 andere landen opgezet.

Het meest trots ben ik op:

 • Vanaf het begin compliant zijn met lokale wet- en regelgeving in de landen, die nieuw on board kwamen
 • Soepele samenwerking met buitenlandse adviseurs, ondanks de verschillen in taal en cultuur en de snelheid waarmee gehandeld moest worden

Ik heb ervaring met finance (opzetten) in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, UK, Japan.

Interim financieel management

Ik geloof in een projectmatige aansturing van de finance organisatie, met focus op de rol van business partner, het verhogen van de efficiency en meer fun!

WAAROM IK GELOOF IN EEN PROJECTMATIGE AANPAK VOOR DE FINANCE ORGANISATIE

Finance taken en werkzaamheden zijn deels routinematig, maar grotendeels hebben ze een terugkerend of ad hoc projectmatig karakter.
Met duidelijkheid, structuur, regelmatig overleg, automatisering en digitalisering, kun je veel bereiken!

DAGELIJKS BIJPRATEN & SAMENWERKEN

Ik geloof er in dat er iedere dag kort afstemming moet zijn tussen de verschillende teamleden, om ervoor te zorgen dat we van elkaar weten waar we mee bezig zijn, waar we tegen aan lopen en welke support we kunnen gebruiken en geven.

Een aantal taken en werkzaamheden moet elke dag of week gebeuren en voor een deel van de mensen beslaat dit het grootste deel van hun tijdsbesteding.

Het balanceren van de workload door de week heen en focus op de belangrijkste zaken, kan hen helpen om de routinematige zaken efficiënt af te ronden en ook tijd vrij te maken voor support van collega’s.

Ik ben er een groot voorstander van dat mensen naast de routinematige werkzaamheden ook andere zaken oppakken, omdat ik geloof dat dat de kwaliteit van het werk daar echt door verbetert en die mensen daardoor ook meer fun in hun werk hebben.

Ik geloof er ook sterk in dat er per kwartaal concrete en haalbare doelen worden gesteld, waar de gehele afdeling aan kan bijdragen en dat de successen worden gevierd.

Elke dag even kort overleg zorgt ervoor dat de samenwerking verbetert, iedereen focust op de prioriteiten en de doelen worden gerealiseerd!

PROJECTMATIGE WERKZAAMHEDEN

Een jaarafsluiting doe je maar 1 keer per jaar, maar binnen een goede finance organisatie worden ook de maanden en kwartalen goed afgesloten. De maand- en kwartaal afsluitingen zorgen voor een vereenvoudiging van het jaarwerk en door een goed werkprogramma te ontwikkelen, met onderscheid in de aard van de werkzaamheden, wordt het jaarwerk veel eenvoudiger èn bouw je de kennis en het dossier gedurende het jaar op. Ook zal de door het jaar heen te verstrekken management informatie veel beter van kwaliteit zijn en hoger worden gewaardeerd door andere afdelingen en het senior management.

Een ander voorbeeld is het budgetteringsproces. In de basis doe je dit ook maar 1 keer per jaar. Echter, bij de forecasts per kwartaal, moeten dezelfde mensen veelal dezelfde werkzaamheden uitvoeren en als je dat ook met een goed werkprogramma organiseert en met de juiste tools faciliteert, wordt het werk overzichtelijker, eenvoudiger en ook veel leuker om te doen.

Voor veel zaken waarvan de verantwoordelijkheid bij finance ligt, is informatie van en afstemming met vele andere afdelingen noodzakelijk. Een goede samenwerking en afstemming met de de andere betrokken afdelingen zorgt ervoor dat je als finance organisatie echt toegevoegde waarde kunt leveren!

STANDAARDISATIE EN AUTOMATISERING

Ik ben er een groot voorstander van om zoveel mogelijk acties te standaardiseren en automatiseren.

Persoonlijk ben ik een groot fan van Smartsheet voor het managen van de projectmatige werkzaamheden en verzoeken. Smartsheet biedt de mogelijkheid om workflows en notificaties te automatiseren, vanuit verschillende views naar de informatie te kijken en het gebruik van online formulieren, zodat er consistentie is èn op voorhand duidelijkheid over welke informatie moet worden “aangeleverd”. Hiervoor kun je Google gebruiken, maar ik geef de voorkeur aan Smartsheet!

Voorbeelden die op deze manier goed zijn te managen:

 • Aanmaken van nieuwe crediteuren
 • Purchase Orders, als er geen ander systeem voor is
 • Informatie nodig voor het budget of de forecast
 • Uitzetten en managen van taken en acties
 • Reisverzoeken en het boeken ervan
 • Lead en prospect informatie tbv de sales pipeline

Het moet “even” opgezet worden, maar mijn ervaring is dat iedereen er het voordeel van zal gaan inzien!

Kijk op de Smartsheet pagina voor meer informatie en een kort introductiefilmpje over Smartsheet.

WAAROM ZOU JE MIJ ALS INTERIM FINANCE MANAGER INHUREN

25 jaar ervaring in audit, financieel management en project management,
met verantwoordelijkheid in Nederland en andere Europese landen.
Ik kan je team meenemen om de finance organisatie sterker te maken en
als èchte business partner van de andere afdelingen van de organisatie te laten functioneren!

HET PROCES

Hoe gaan we de samenwerking aan?

We maken kennis

We spreken elkaar en nemen door waar je behoefte aan hebt en hoe ik die behoefte zou kunnen invullen.

Indien gewenst, kan ik tijdens ons gesprek een aantal concrete voorbeelden laten zien van Smartsheet workspaces, dashboards en documenten, waarvan ik denk dat je organisatie er baat bij hebben.

We starten de samenwerking

Als we hebben vastgesteld dat we samen willen gaan werken, stel ik een samenwerkingsovereenkomst op en maken we een plan van aanpak.

Gelijktijdig bepalen we welke doelstellingen er in de interimperiode gerealiseerd moeten worden, zodat er vanaf het begin de juiste focus is.

We gaan aan de slag

Op basis van de afspraken en doelstellingen maken we een start met de samenwerking. Periodiek bespreken we de voortgang en sturen we bij waar nodig,

Al snel zullen we zien dat de finance organisatie de juiste kant op beweegt, gestructureerder werkt en de rol van business partner oppakt.